rapid hyrställningar AB

Rapportering av tillbud

Tillbudsrapportering

  Rapportering av arbetsolyckor och tillbud - formulär för medarbetare och skyddsombud

  När en olycka eller ett tillbud inträffar i verksamheten är det nödvändigt att arbetsledningen får kännedom om detta för att kunna dokumentera och utreda händelsen i syfte att identifiera och förebygga risker i arbetet. Med tillbud menas en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Ett tillbud behöver inte innebära att någon person varit nära att skadas. Exempelvis är ett ras i en för tillfället tom byggnad också ett tillbud som ska rapporteras.

  Obligatoriska fält är markerade med *

  Tid och plats för händelsen*:

  Arbetsmoment/arbetsuppgift*:

  Kortfattad beskrivning av händelsen*:

  Datum* (ÅÅÅÅ-MM-DD):

  Ditt namn (Frivilligt)

  Din epost (Frivilligt)

  Telefonnummer (Frivilligt)

  Bild. Ladda upp en jpg eller jpeg, max filstorlek 2mb. (Frivilligt)

  [recaptcha]