Kvarnholmen

Adress: Kvarnholmen
Beställare: JM
Utförande: Omfattande projekt. Murställning samt traditionell putsställning.