Klätterplattformar och arbetsplattformar ger flexibilitet

Klätter- och arbetsplattformar är ett bra alternativ till att resa en hel byggställning. Vi erbjuder ett stort antal arbetsplattformar som är flexibla på längden, bredden och höjden. Plattformar rekommenderas till arbeten på höjder över trettio meter. De används främst vid murnings- eller fasadbehandlingsarbeten som inte kräver att ställningen täcks in helt.